Modernin verkkosivuston suunnittelu – avaimet onnistuneeseen projektinhallintaan

author
Rami Lappalainen 19.4.2017
Verkkosivuston suunnittelu on monivaiheinen prosessi. Toimivan verkkosivuston suunnittelu vaatii kokonaisvaltaisen ymmärryksen sisältöjen ja teknologian yhdistämisessä käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi.

Olemme vastanneet useiden kymmenien pienten ja keskisuurten yhteisöjen verkkosivustojen sekä digitaalisten järjestelmien suunnittelusta Mediapoolin nelivuotisen historian aikana. Tänä aikana olemme kehittäneet mielenkiintoisen ja nykyaikaisen verkkosivuston suuunnitteluprosessin, jonka avulla asiakkaamme ovat saaneet mittavia tuloksia toimintaansa.

Koska hyviä ideoita ei nykyään kannata pantata, ajattelin valottaa pääkohtia verkkosivustojen suunnitteluprosessistamme, jonka avulla uskon että myös sinä menestyt paremmin digitaalisen ajan toteutuksissasi.

1. Tarpeiden määrittely

Projektin käynnistyessä on käytössämme usein vain laveasti määritelty tarve verkkosivuston uudelleen suunnittelusta. Vaikka suotavaa olisi, ei myöskään selkeää visiota, tavoitetta tai ratkaisua liiketoiminnan kehittämiseen ole useinkaan käytettävissämme.

Usein asiakkaalla on puutteellinen ymmärrys kuinka asiakaskunnan eri käyttäjäryhmät eli ns. personat kohdataan digitaalisissa väylissä oikealla tavalla. Periaatteessa menetelmä on hyvin lähellä perinteistä markkinoinnin kohderyhmäajattelua, joskin hyvin ratkaisukeskeisesti sekä sisällöllisesti ajateltuna ja toimeenpantuna.

Tehtävänämme on tutustua asiakkaan liiketoimintaan, asiakaskuntaan ja myynnin prosesseihin riittävällä tavalla, että voimme tukea verkkosivuston suunnittelussa kaikkien näiden osa-alueiden tarpeita oikealla tavalla digitaalisesti. Käytännössä tuotamme alkuvaiheen määrittelyssä ratkaisun asiakkaalle, joka koostuu sekä sisällöllisistä että teknologisista toimenpiteistä.

2. Sisältösuunnitelma

Kun olemme riittävissä määrin saaneet yhteisymmärryksen kenelle olemme viestimässä ja minkälaisia ratkaisuja tarvitaan, teemme sivustosta ns. content frameworkin, joka sisältää verkkosivuston sisältösuunnitelman ja rakenteen hierarkian selkeässä taulukkomuodossa. Tähän taulukkoon suunnittelemme myös sisältöjen tyypit ja hakukoneoptimointiin vaikuttavat asiat.

Sisältösuunnitelma toimii seuraavien suunnitteluvaiheiden pohjana ja varmistaa verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen pomminvarman onnistumisen. Ottamalla kantaa tarpeeksi aikaisessa vaiheessa tuotteiden ja palveluiden esittelyyn ja niihin liittyvään hakukoneoptimointiin, voimme taata että sivusto löytyy halutuissa kanavissa ja myös muut digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet ovat tuloksellisia.

Sivuston rakenteesta tulee näin myös selkeämpi ja on oikealle käyttäjäpersonalle suunnattu. Tavoitteena on palvella sivuston kävijää oikea-aikaisesti koko digitaalisen osto- tai valintaprosessin aikana.

3. Käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelu

Sisältösuunnitelman valmistuttua on aika ryhtyä käyttöliittymän ja verkkosivuston visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Tämä on yleensä vaihe jolloin asiakas kokee saavansa jotain “kättä pidempää” siitä mitä olemme tekemässä. Visuaalisessa muodossa asiat ymmerretään yleensä helpoiten, onhan kuitenkin ihmisen aisteista näköaisti tärkeä ellei jopa tärkein osa-alue.

Huomioitavaa on, että mikäli verkkosivuston suunnitteluprosessista jätetään edellisen vaiheen sisältöjen suunnittelu pois ja aletaan suoraan “leiskaamaan” käyttöliittymää, saattaa olla että tästä kivasta ja luovasta visuaalisesta vaiheesta tulee loputon farssi, lopputuloksen ollessa korkeintaan keskinkertainen.

Graafisen tuotannon alussa koeponnistamme usein muutamalla sivuleiskalla oikean tyylisuunnan ja niiden hyväksynnän jälkeen lähdemme rakentamaan käyttöliittymää content frameworkin sisältösuunnitelman pohjalta. Suunnittelussa otamme luonnollisesti jo tässä vaiheessa huomioon responsiivisuuden eli sivuston käytön eri laitteilla ja ruuduilla.

Kun ilmeen tyylisuunta on selvillä tuotamme kaikista erillisistä sisältösivuista leiskat, jotka tulostamme asian hahmottamisen helpottamiseksi ihan perinteiselle paperille. Sormilla on huomattavasti mukavampi tökkiä paperia kuin ruutua. Sivuston käyttöliittymän vahvistuksen jälkeen siirrymme tekniseen toteutukseen.

4. Sisällöntuotanto

Usein ainakin osa sisällöntuotannosta sovitaan asiakkaan vastuulle, Content designerimme hellässä ohjenuorassa toteutettuna. Sisällöntuotannossa on tärkeää ymmärtää liiketoiminnan digitalisoinnin vaatimukset sekä nykyaikaisen tarinankerronnan sekä hakukoneoptimoinnin perusteet. Näin vältymme ylimääräisiltä iteraatiokierroksilta ja tekstinkorjauksilta.

Sisällöntuotantoon tulee varata riittävästi aikaa ja resursseja asiakkaan henkilöstöltä. Usein asian laittamineen houkuttelevaan muotoon tekstinä on haastavaa ja kannattaa harkita jo etukäteen kenet tähän työhön valjastetaan.

Myös kuvamateriaalia ja videota tarvitaan informaation lisäämiseksi sivustolla ja että ylipäätään toiminta näyttäytyy visuaalisessa muodossa kohderyhmälle. Nämä vaiheet vaativat usein niin paljon tietoa ja taitoa että vastaamme niiden suunnittelusta ja toteutuksesta asiakkaan puolesta.

Kuva- ja videomateriaalia tarvitaan myös sivuston avauksen markkinointiin ja viestinnän jatkotoimenpiteisiin hyödynnettäväksi mm. sosiaalisen median kanavissa.

5. Ohjelmointi

Ohjelmointityö alkaa vasta sen jälkeen kun verkkosivuston käyttöliittymän suunnittelu on saatu päätökseen ja vahvistettua. Mikäli ohjelmointiin viedään vahvistamatonta ja suunnittelematonta materiaalia, voidaan aiheuttaa erittäin aikaavieviä korjauskierroksia, jotka myös aiheuttavat kustannuksien nousua projektissa.

Pätevän ohjelmoijan käsissä kaikki ennakkoon mietityt ratkaisut onnistuvat ilman pelkoa loputtomasta virhelistasta. Suurimmat avaimet onnistumiseen löytyvät siitä, että teknologiset ratkaisut tiedetään jo projektin alkuvaiheessa, jolloin mahdolliset haasteet on selätetty ohjelmoijan toimesta etukäteen.

Esittelemme verkkosivuston vasta valmiina kokonaisuutena, keskeneräinen kun näyttää asiakkaan silmissä toimimattomalta ja yksinkertaisesti huonolta toteutukselta. Sisäisen testauksemme jälkeen sivusto luovutetaan asiakkaalle käyttötestiin ja sisältöjen lataamista varten.

Vaikka käytämmekin useimmiten yleisesti tunnettua WordPress-sisällönhallintajärjestelmää toteutuksissamme, pidämme luovutuksen yhteydessä asiakkaan sisällöntuottajille koulutuksen, jossa käymme läpi toiminnallisuudet hyvin käytännönläheisellä tavalla. Näin sivuston sisällönlataus sujuu mahdollisimman kivuttomasti organisaation sisällä.

6. Julkaisu

Sivusto kannattaa julkaista vasta kun sisällöt ovat suunnitellusti paikoillaan ja mitään oleellisia puutteita ei ole nähtävillä. Tässä vaiheessa myös mahdolliset ohjelmistovirheet ovat seuloontuneet pois ja sivusto voidaan turvallisin mielin asentaa palvelimelle.

Julkaisu kannattaa aina suunnitella arkipäiville, ei viikonloppua vasten, jolloin virheen ilmaantuessa on helpompi saada aikaa kriittisen virheen korjaukselle. Julkaisu kannattaa myös ajoittaa liiketoiminnallisesti oikeaan hetkeen, silloin kun kohderyhmä on vastaanottavaisimmillaan.

Sivuston julkaisu kerää usein merkittävän piikin kävijämääriin. Luonnollisesti tässä yhteydessä kannattaa myös panostaa myös muihin digitaalisen markkinoinnin toimiin ja antaa niiden avulla lisää boostia julkaisulle. Kaikki sosiaalisen median algoritmit myös rakastavat hetkellistä kiinnostusta ja näin myös markkinointitoimet ovat kustannustehokkaita.

Verkkosivuston suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa ehdottomasti panostaa ja etsiä sen avulla uusia eväitä liiketoiminnan tehostamiseen ja uusien potentiaalisten asiakkaiden kohtaamiseen verkossa. Lisääntynyt liikenne verkkosivustolla merkitsee aina lisääntynyttä myyntiä ja liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.

Väitän että ryhtiliike verkossa tuo sinulle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaasi!

Oletko kiinnostunut ohjelmoinnista ja teknologiasta?

Kirjoitamme aiheeseen liittyviä hyödyllisiä artikkeleita. Liity mukaan tilaajaksi niin olet aina tietoinen kun julkaisemme uuden artikkelin!

Artikkelit

thumbnail

Miten uusi EU:n tietosuoja-asetus tulee vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voimaan 25.5.2018. Jokaisen yrityksen ja yhteisön tulee laatia henkilötietojen tallentamisesta yksityiskohtainen selvitys oman verkkopalvelunsa oheen. Mistä GDPR tietosuoja-asetuksessa on kysymys ja miten se tulee vaikuttamaan yrityksesi toimintaan?

author
Rami Lappalainen · 10.2.2018
thumbnail

Modernin verkkosivuston suunnittelu – avaimet onnistuneeseen projektinhallintaan

Verkkosivuston suunnittelu on monivaiheinen prosessi. Toimivan verkkosivuston suunnittelu vaatii kokonaisvaltaisen ymmärryksen sisältöjen ja teknologian yhdistämisessä käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi.

author
Rami Lappalainen · 19.4.2017
thumbnail

SKS ja Mediapool tekevät digitaalisia oppimateriaaleja lukiolaisille

Mediapool toteuttaa uudenlaisen digitaalisen oppimisen alustan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle.

author
Aapo Virta · 7.11.2016
thumbnail

Tuloksellinen digitaalinen markkinointi

Tuloksellinen digitaalinen markkinointi ei ole päivänselvä asia vielä tänäkään päivänä. Tuloksellisuus ei ole klikkien metsästämistä vaan luovan suunnittelun, teknologian ja mittaroinnin kokonaisvaltaista hallintaa.

author
Rami Lappalainen · 13.10.2016
thumbnail

Uudenlaiset mobiilivideot Apple iOS 10 -päivityksessä

Applen uusi iOS-käyttöjärjestelmäpäivitys mahdollistaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia mobiilivideoiden hyödyntämiseen°

author
Aapo Virta · 5.10.2016
thumbnail

Markkinoinnin automaatio uusasiakashankinnan apuvälineenä

Markkinoinnin automaatio ja sen englanninkielinen nimitys Inbound Marketing kajahtelee monen pk-yrittäjän takaraivossa. Suurin kysymys lienee kaikilla, mitä se on ja mitä sillä tehdään?

author
Rami Lappalainen · 21.5.2016
thumbnail

Linkkaus, embeddaus, repostaus – Tekijänoikeudet ja käytännöt verkossa

Tekijänoikeudet askarruttavat monia sosiaalisen median käyttäjiä ja erityisesti yritysten some-kanavien ylläpitäjiä. Sählääminen tekijänoikeuksien kanssa voi tarkoittaa mittavia sanktioita julkaisijalle. Ota siis oppia miten toimit oikein verkossa.

author
Rami Lappalainen · 13.2.2016
thumbnail

Yrityksen tietoturva — viisi tietoturvavinkkiä yrittäjälle

Yrityksen tietoturvan merkitys arkielämässä on kasvanut huimasti viime vuosien aikana. Säilytämme yhä enemmän arkaluontoista dataa elektronisessa muodossa, käymme luottamuksellisia keskusteluja internetin välityksellä, ja asuntojemme lämmitysjärjestelmät tai jopa automme saattavat olla kytkettyinä internetiin. Tietomurroista saamme kuulla jatkuvasti uutisissa, minkä vuoksi moni yrittäjäkin on pohtinut, miten parantaa omaa ja oman yrityksen tietoturvaa.

author
EE Turunen · 30.10.2015
thumbnail

Verkkomainonta on kuollut, sisällöntuotanto elää!

Verkkomainonta on kriisissä. Adblockerit ja selainten päivitykset vaikeuttavat perinteistä bannerimainontaa. Samalla sisällöntuotanto vahvistaa asemaansa markkinointityökaluna myös somessa. Miltä sisällöntuotannon tulevaisuus näyttää?

author
Maria Niemi · 6.10.2015
thumbnail

Liikettä sivuille – animaatiot ja videot nettisivuilla

Nettisivuille toivotaan nykyisin tavallisen videosisällön lisäksi kasvavissa määrin muutakin liikkuvaa kuvaa ja animointeja. Niiden lisäämiseen on tarjolla useita konsteja. Yksikään tapa lisätä liikkuvaa kuvaa sivuille ei kuitenkaan ole täysin pomminvarma, ja eri käyttökohteisiin tarvitaan eri tekniikoita. Teimme oppaan siitä, mikä muoto toimii parhaiten eri tilanteissa.

author
Aapo Virta · 11.8.2015
thumbnail

Somenatiivi vai somevanhus – Kuinka sosiaalisen median kanavat kesytetään

Sosiaalinen media voi olla oikein käytettynä niin pienen kuin suuremmankin yrityksen vahva markkinointikanava ja brändinrakennustyökalu, mutta huolimaton käyttö voi aiheuttaa monenlaista päänvaivaa. Somenatiiviksi synnytään, mutta onneksi sosiaalisessa mediassa vanhakin koira voi oppia uusia temppuja.

author
Maria Niemi · 5.8.2015
thumbnail

Potkua verkkosivujen sisällöntuotantoon

Verkkosivujen sisällöntuotanto on parhaimmillaan yksinkertaista ja helppoa. Tärkeintä on ymmärtää perusperiaatteet, jolloin työ etenee joutuisasti ja saat kaikki tehot irti sisällöistä.

author
Rami Lappalainen · 27.5.2015
thumbnail

Tietosuojaseloste

author
Aapo Virta · 11.4.2015
thumbnail

Lisäarvollinen sisältö, mitä se oikein on?

Lisäarvollinen sisältö on päivän "buzzword" ja sen kuulee sanottavan kaikkien sisältömarkkinoinnin konsulttien suusta hissipuheen ensimmäisen minuutin aikana. Mitä tuo lisäarvo oikein on? Mietitäänpä yhdessä asiaa!

author
Rami Lappalainen · 29.3.2015
thumbnail

Facebookin orgaaninen näkyvyys tappiin?

Facebook on viimeisen kahden vuoden aikana useaan otteeseen muuttanut algoritmejaan. Muutokset ovat vähentäneet erityisesti orgaanista näkyvyyttä niiden yritysten sivuilla, joissa sisältö ei ole merkityksellistä tai kiinnostavaa.

author
Rami Lappalainen · 10.3.2015
thumbnail

Kuvankäsittelyn historia – mistä kaikki alkoi?

Kuvankäsittelyllä on pitkä historia mustavalkokuvien retusoinnista tämän päivän Photoshop -työskentelyyn. Hyvin käsitelty kuva ei tarkoita “päiden siirtelyä” vaan tunnelman virittämistä oikeilla sävyillä.

author
Marko Simonen · 20.2.2015
thumbnail

Kuvatuotannon suunnittelu

Kuvatarve tulee yleensä yllättäen, kuin kulman takaa ja silloin pitää jo olla valmiina toimintaan. Mistä tilata? Millaisia kuvia? Mitä maksaa? Miten pitää toimia? Valotamme seuraavassa, mitä seikkoja kannattaa ottaa huomioon kuvallista viestintää suunniteltaessa.

author
Rami Lappalainen · 3.2.2015
thumbnail

Evästeet ja direktiivit

Uuden EU-direktiivin voimaantulon jälkeen netti on täyttynyt bannereista, joissa pyydetään hyväksymään evästeiden käyttö sivustolla. Otimme selvää, tarvitaanko bannereita kotimaisilla saiteilla.

author
Rami Lappalainen · 28.1.2015
thumbnail

Hakukoneoptimointi, helppo homma

Hakukoneoptimoinnin tärkeyttä ei voi väheksyä. Listaamme tärkeimmät ja tulevaisuuden kannalta varmimmat konstit siihen, että sisältösi pysyvät hakutulosten kärjessä nyt ja jatkossa.

author
Aapo Virta · 27.1.2015
thumbnail

Sisältömarkkinointia ihmisille, ei hakukoneille

Miksi sisältömarkkinointi on juuri nyt kiinnostavaa ja miksi siitä kannattaa olla kiinnostunut? Sisältömarkkinointi ei ole yhden illan juttu, vaan kuin onnellinen ja toimiva parisuhde.

author
Tommi Jäkkö · 20.1.2015
thumbnail

Inbound-markkinoinnin sudenkuopat

Inbound-markkinointi on trendikästä, tehokasta ja loogista markkinointia. Ja kappas vaan, niinhän senkin voi sotkea. Neuvomme pahimpien karikoiden ohi.

author
Aapo Virta · 16.1.2015
thumbnail

Viraalivideo vai jatkuva sisältöstrategia?

Viime vuosien aikana moni yritys on tuottanut videomateriaalia markkinointinsa tueksi. Kuitenkin aniharva nettiin ladattu video ylittää 150 katsontakerran määrän ja panostukset saattavat valua hukkaan.

author
Rami Lappalainen · 14.1.2015
thumbnail

Web-rekry

author
Aapo Virta · 27.1.2010
mautic is open source marketing automation